Priser

Priser gældende til varmeåret 2020/2021

 

Etablering: Kr. inkl. moms
Investeringsbidrag 15.625,00
Stikledningsbidrag for maks. 15 m 10.000,00
Tilslutningsbidrag 2.500,00
Stikledning bagkant fortov udover 15m pr. M 625,00
   
Gebyrer:  
Rykkerskrivelse - uden møde 100,00
Inkassomeddelelse - uden moms 100,00

Lukkegebyr - uden møde

Ved lukning af varmeforsyningen for en lejer, pga.
manglende betaling, overgår fastbidraget til ejer + evt. genoplukningsgebyr.

375,00

Åbnegebyr - med møde 468,75
Afkølingstarif 1 % pr. grad man køler mindre af end 25 grader af de variable omkostninger.
Betalingsordning - uden møde 100,00
Fogedforretning, udkørende 412,50
Flytteopgørelse, selvaflæsning 125,00
Flytteopgørelse, aflæsningsbesøg 337,50
Nedtagning af måler 750,00
Gentablering af måler 750,00
Ekstraordinær måleraflæsning med regning

250,00

Måleraflæsning ved manglende årsaflæsning

300,00

Udskrift af regningskopi 43,75
Sikkerhedsstillelse

5 mdr. skønnet forbrug forud.

Leje måler med læk-overvågning 812,50 
Årligt bidrag:  
Finansiering Agger-Krik ledning pr. m3 11,87
Abonnement 2.500,00
Hurtigt bidrag iflg. opmåling pr. m3 15,62
Forbrugsbidrag / MWh 312,50
 Årlige antal rater Pr. 1/6 2016, 4 rater 
Byggevarme, max 1 år:  
Forbrugsbidrag / MWh 460,00
Abonnement 2.500,00