Priser

Priser gældende for varmeåret 2019/2020

 

Etablering: Kr. inkl. moms
Investeringsbidrag 15.625,00
Stikledningsbidrag for maks. 15 m 10.000,00
Tilslutningsbidrag 2.500,00
Stikledning bagkant fortov udover 15m pr m 625,00
   
Gebyrer:  
Rykkerskrivelse - uden moms 100,00
Inkassomeddelelse - uden moms 100,00

Lukkegebyr - uden moms

Ved lukning af varme for en lejer, så er ejeren
forpligtet til
at betale for det faste bidrag og evt. genoplukningsgebyr.

375,00

Åbnegebyr - med moms 468,75
   
Betalingsordning - uden moms 100,00
Fogedforretning, udkørende 412,50
Flytteopgørelse, selvaflæsning 125,00
Flytteopgørelse, aflæsningsbesøg 337,50
Nedtagning af måler 750,00
Gentablering af måler 750,00
Ekstraordinær måleraflæsning med regning

250,00

Måleraflæsning ved manglende årsaflæsning

300,00

Udskrift af regningskopi 43,75
Sikkerhedsstillelse

5 mdr. skønnet forbrug forud.

Leje måler med læk-overvågning 812,50 
Årlige bidrag:  
Finansiering Agger-Krik ledning pr. m3 11,87
Abonnement 2.500,00
Fast bidrag iflg. opmåling pr. m3 15,62
Forbrugsbidrag/MWh 312,50
 Årlige antal rater Pr. 1/6 2016, 4 rater 
Byggevarme, max 1 år:  
Forbrugsbidrag/MWh 460,00
Abonnement 2.500,00