Akkumuleringstank og varmepumpe

30. november 2021

I løbet af sensommeren og efteråret 2021 påbegyndte vi opførelsen af en 2200m3 stor akkumuleringstank.

Tanken er blevet højere og højere gennem perioden og er nu i fuld højde, altså 20 meter.

Pt. er isolatørerne ved at isolere tanken og inden længe vil tankens beklædning komme på. Samtidig med, at tanken isoleres, bliver den fyldt op med vand. Det vil tage ca. 14 dage at fylde tanken helt op.

 

Varmepumpen ankom til varmeværket d. 2/11 2021. Det er et 1,6 MW anlæg, som skal være med til at forsyne borgerne med varme.

Anlægget kommer til at køre når det blæser og der er billig strøm.

Varmepumpen vil blive idriftsat i slutning af december 2021.

Selvom elprisen pt er høj, forventer vi uændrede priser.