Nye almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering pr. 1/2 2022.

28. oktober 2021

Nye almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering pr. 1/2 2022.

Vestervig Fjernvarme A.m.b.a. ændrer pr. 1. februar 2022 de almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering bl.a. grundet behov for digital kommunikation, jf. BEK nr. 2251 af 29/12 2020, Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtigelser overfor slutkunder om energiforbrug mv.

Det betyder, at vi i fyrringssæsonen (som er oktober til april), skal oplyse Jer om, hver måned, hvor I kan tilgå Jeres forbrugsoplysninger. På den baggrund ønsker vi, at kunne benytte mail og sms. Derfor ændres vores almindelige bestemmelser.  

Derudover vil det også betyde, at du som forbruger har pligt til at ajourføre mailadresser og telefonnumre overfor os, så vi fremover har mulighed for at kontakte dig hurtigt i tilfælde af bl.a. gravearbejder, brud mv.

Derudover ændrer vi også bestemmelserne om:

  • Ansvar og forsikring
  • Ændringer og varslingsfrister
  • Direkte krav om at ejer skal betale, når der lukkes for lejer
  • Sikkerhedsstillelse fra ejer, hvis ejer kontinuerligt indsætter dårlige betalere
  • Ændret formulering vedr. udtrædelsesgodtgørelse
  • Forbud mod videresalg af fjernvarme 

Brug gerne kontaktformularen på hjemmesiden 'Kontakt os' eller send en mail til post@vestervigfjernvarme.dk. Du kan også ringe på telefon 9794 1288.

Senere opdaterer vi vores aftalegrundlag med vores kunder i forhold til de tekniske krav. Der vil komme en installationsvejledning. Det orienterer vi om, når den er parat til offentliggørelse.

Husk giv os besked, hvis du er fritaget for digital post.

De nye almindelige bestemmelser for fjervarmelevering kan findes under "profil - vedtægter og bestemmelser"